0

Informace o ssk semily

Historie klubu

SSK Semily

Historie klubu

Střelnice v Semilech má tradici více než 50 let. Vznik a původní činnost střelnice je spojena s dřívější činností tehdejšího Svazarmu.

Sportovně střelecký klub SSK 0731 Semily je občanské sdružení, registrované u Českého střeleckého svazu. Jednou z hlavních činností klubu je pořádání střeleckých závodů, kde je kladen důraz zejména na puškové a pistolové olympijské disciplíny.

Vyhlášenými závody jsou pak tradičně soutěže v terčové střelbě z historických zbraní.

Dalším cílem je pak příprava a trening členů SSK Semily pro reprezentaci klubu a to nejen na domácích soutěží.

Na střelnici v Semilech jsou dále formou kurzu proškolováni uchazeči o zbrojní průkaz.

Samotná střelnice je pravidelně ve stanovené dny zpřístupněna mimo členů SSK také veřejnosti.

Zde je pak možnost střelby z pistolí a pušek na vzdálenost 25 a 50 metrů v souladu s provozním řádem střelnice.

/wp-content/uploads/2018/01/IMG-Once-Fired-.40-S_W-Brass-and-Forntier-165g-Bullets-300x200.png