0

Informace pro členy

Podmínky užívání střelnice členy SSK AVZO Semily po dobu omezení - 21. října 2020

Provozní doba a pravidla v omezeném režimu

Podmínky omezeného užívání střelnice v pdf

Od 21.10.2020 je v omezeném režimu otevřena střelnice pouze v předem rezervovaných termínech a pouze pro členy SSK AVZO Semily a jejich rodinné příslušníky

Podmínky

Ukončwní omezeného režimu

Střelnice je opět ve standardním provozu

Střelnice je opět ve standardním provozu se všemi službami.

Podmínky užívání střelnice členy SSK AVZO Semily po dobu omezení - 15. dubna 2020

Provozní doba a pravidla v omezeném režimu

Podmínky omezeného užívání střelnice v pdf

Od 15.4.2020 je v omezeném režimu otevřena střelnice pouze v předem rezervovaných termínech a pouze pro členy SSK AVZO Semily a jejich rodinné příslušníky

Podmínky

Výroční členská schůze SSK - 15. února 2020

Pozvánka pro členy klubu na výroční členskou schůzi SSK

Stáhnout program a pozvánku v pdf

15.2.2020 proběhne Výroční členská schůze SSK Semily. Schůze se uskuteční ve sportovním centru v Semilech v zasedací místnosti v prvním patře od 8:00 a je závazně povinná pro všechny. Neomluvená neúčast na výroční členské schůzi je považována za hrubé porušení povinností člena klubu !!!

Výsledky

Velká brigáda na střelnici - 30. listopadu 2019

Pozvánka pro členy klubu na poslední letošní brigádu

30.11.2019 proběhne poslední letošní brigáda na střelnici. Bude se konat jen v případě, že nebude pršet.

!! POZOR !! Zkontrolujte si své brigádnické hodiny. Případně zavolejte Milanovi Pavelkovi, který má aktuálně přehled o tom, komu hodiny chybí a kolik. Tato brigáda je jednou z posledních možností, jak si hodiny doplnit. Další možností je domluvit se individuálně se Zdenkem Prokůpkem. V takovém případě však je potřeba abyste byli alespoň dva.

Za každou nesplněnou brigádnickou hodinu je potřeba do 31.12.2019 uhradit 100 Kč budˇna účet klubu nebo hotově do pokladny klubu. Odpracování brigádnických hodin je jednou z povinností člena klubu. V oprávněných případech je možné zažádat výbor klubu o zproštění. To však musí každý, koho se to týká, individuálně přednést a projednat na výboru klubu. Projednávání na členské schůzi je již pozdě.

Proškolení bezpečnosti a zdravovědy členů SSK - 2. listopadu 2019

Pozvánka pro členy klubu na povinné proškolení bezpečnosti a zdravovědy

2.11.2019 proběhne POVINNÉ proškolení všech členů SSK z bezečnosti a zdravovědy. Proškolení se uskuteční ve sportovním centru v Semilech v zasedací místnosti v prvním patře od 8:00 a je závazně povinné pro všechny. Bez tohoto proškolení nebude možné navštěvovat střelnici !!!

Velká brigáda na střelnici - 25. května 2019

Pozvánka pro členy klubu na velkou brigádu

22.5.2019 budeme na střelnici opět provádět nutné opravy a úpravy. Potřebujeme pomoc všech členů klubu a proto vás tímto zveme. Přijďte pomoc ať se nám všem zase o něco lépe střílí !!!

Vánoční posezení na střelnici - 7. prosince 2018

Pozvánka pro členy klubu

Zveme všechny členy klubu k posezení před vánoci na střelnici 7.12.2018. Jídlo a pití zajištěno 🙂

Akce Nech střelit kamarády - 12. května 2018

Pravidla akce